Poniżej znajduje się lista zalecanych lektur, które pomogą Wam przygotować się do II edycji konkursu konkursu. Oczywiście nie musicie czytać wszystkich pozycji, wystarczy, że zapoznacie się z wybranymi. Miłej lektury!

 

"Prawo międzynarodowe gospodarcze, Janusz Gilas,  BRANTA, Bydgoszcz 1998;

 "Międzynarodowe prawo handlowe, Andrzej Tynel, Jan Funk, Władimir Chwalej, Bernadetta Fuchs, Maksymilian Pazdan (redakcja naukowa) , Difin, Warszawa 2006; 

"Ekonomiczna Analiza Prawa Robert Cooter, CH Beck, Warszawa 2011;

 "Prawo gospodarcze publiczne prof. Andrzej Powałowski, CH Beck;, Warszawa 2015;

 "Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wojciech Góralczyk Stefan Sawicki, Wolters Kluwer; Warszawa 2015 

 "Prawo międzynarodowe publiczne: zagadnienia systemowe Władysław Czapliński, CH Beck, Warszawa 2014 

 "Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Adam Budnikowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

 "Handel zagraniczny Beata Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  Warszawa 2015

 "Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej Milczarczyk-Woźniak Agnieszka, Hanclich Paweł, Witkowski Piotr, WSCiL, Warszawa 2011

"Zarys międzynarodowego prawa handlowego”, J. Jakubowski, M. Tomaszewski, A. Tynel, A. W. Wiśniewski Warszawa 1983.

"Międzynarodowe prawo handlowe” Wojciech Popiołek, C.H. Beck, Warszawa 2014

 "Polityka handlowa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej,  Bajan K., Warszawa 2010.

"Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem”, Chuderski J., Chuderski K.,  Wolters Kluwer, Warszawa 2010

 "Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej”, Wróbel A., Rambler, Warszawa 2014.


"Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka" Anna Wyrozumska, 2006 


"Dziesięć wykładów o ekonomii prawa" Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach, 2007 


"Międzynarodowe stosunki gospodarcze", PWE Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, 2013 


"Odpowiedzialność międzynarodowa jako element miedzynarodowego porządku prawnego" pod redakcją Artura Kozłowskiego i Barbary Mielnik, Wrocław, 2009 

"Game Theory in Jurisprudence", W. Załuski, Kraków 2013. 


"The Legal Analyst, W. Farnsworth, Chicago 2007." 


„Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej”, , M. M. Kenig – Witkowska (red.), C.H. Beck 2011; 


„Prawo Europejskie”, M. Ahlt, M. Szpunar, C.H. Beck 2011; 


„Ustrój Unii Europejskiej”,J. Barcz (red.),  Tom 1 i 2, Wyd. 2, EuroPrawo Warszawa 2010; 


“EU Law: Text, Cases, and Materials”,  P.Craig, G. de Burca, Wyd. 5, Oxford University Press 2011.