Wymagania formalne i kryteria oceny prac pisemnych.


Pierwszy etap Ekonomicznego Turnieju Analizy Prawa 2018.

Wymagania formalne eseju:
-limit znaków: do 25000 bez spacji, max. 10 stron
-czcionka: Times New Roman 12
-marginesy: 2,5cm z każdej strony
-interlinia: 1,5
- numerowane strony
-bibliografia na końcu eseju, nie wlicza się do limitu znaków
-pracę należy przesłać w formacie .pdf oraz .doc na adres e-mail organizatora kontakt@etap.edu.pl
do 26 marca, do godz.: 23:59
-w nazwie pliku prosimy zawrzeć nazwę drużyny podaną przy rejestracji

Kryteria oceny:
za esej można zdobyć maksymalnie 100 punktów podzielonych:
-10 za dbałość językową i styl pracy
-25 za ciekawe przedstawienie tematyki eseju
-35 za znajomość zagadnienia
-30 za przedstawienie i uzasadnienie własnej opinii na temat zagadnienia

Prace będą oceniane przez Kapitułę Konkursu i Organizatorów. Eseje powinny być w równym stopniu napisane przez obu uczestników z jednej drużyny.

Do drugiego etapu przechodzą 
4 prace (4 pary) z każdej uczelni. Regulamin konkursu znajduje się na stronie Organizatorów.

Życzymy Wam lekkiego pióra!
Organizatorzy ETAP’u

Wymagania formalne i kryteria oceny prac pisemnych