Studenckie Koło Naukowe Ekonomicznej Analizy Prawa w SGH zarówno sprawuje niezbędną pieczę nad wartością merytoryczną projektu, jak i pomaga w zmaganiu się z procedurami administracyjnymi.

SKN EAP

To grupa studentów Szkoły Głównej Handlowej studiujących na kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa. W przeszłości prowadzili spotkania m.in. z prof. Leszkiem Balcerowiczem, dr Jakubem Karnowskim, czy redaktorem Marcinem Piaseckim.

 

Konkurs jest tworzony przy wsparciu SKN Ekonomicznej Analizy Prawa w SGH.